Ora et labora, czyli w sercu pracy

Ora et labora, czyli w sercu pracy to cykl audycji poświęconych rzeczywistości pracy. Adresowany jest on do osób, które prowadzą firmy (pracodawcy), pracują na rzecz innych (pracownicy) oraz do tych, które poszukują pracy (bezrobotni). Jego celem jest promowanie aktywnej postawy, budowanie świadomości kim jestem jako człowiek pracy i obywatel.

Dzięki uprzejmości pani Miry Jankowskiej, autorki audycji Ora er labora, zamieszczamy nagrania:

28.04.2006 rozmowa z Johnem Rothem i Jerzym Jamonttem część 1 , część 2